Protecția confidenţialității și securitatea datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru noi.Vă informăm că, în conformitate cerinţele REGULAMENTULUI (UE) nr. 679 din 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul” sau GDPR), Club Music ABC, cu sediul in Arad, str. Ascaniu Crisan , nr. 1, Romania, CUI: 29764111,este operator de date cu caracter personal.

1. Scopul aplicării politicii de confidenţialitate
Scopul acestei Politici este de a descrie măsurile necesare și responsabilitățile Club Music ABC pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. În cadrul acestei Politici, termenul „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”).
“Prelucrarea de date” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, stergerea sau distrugerea.

Club Music ABC prelucrează date cu caracter personal în scopurile enunțate, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operațiuni din cele descrise mai sus. Atunci când colectăm și prelucrăm date cu caracter personal, politica noastră este transparentă cu privire la motivul și modul în care procesăm datele personale. Prezenta Politică se aplică datelor cu caracter personal prelucrate în legătură cu obiectul de activitate al Club Music ABC, sau din alte interacţiuni în cadrul cărora se face o conexiune sau o referire la activitatea reglementată prin prezenta Politică.

Prin utilizarea paginii web (www.clubmusicabc.ro) și/sau prin trimiterea datelor personale către Club Music ABC, vă exprimaţi acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, în maniera prezentată în cadrul prezentei Politici. În cazul în care nu sunteţi de acord cu prezenta Politică, vă rugăm să nu utilizaţi serviciile și/sau să nu furnizaţi datele dumneavoastră personale.

2. Scopul și baza legală a prelucrărilor
Club Music ABC prelucrează numai date cu caracter personal în scopul activității de ore particulare de învățământ si educatie muzicala, sau spectacole si diferite activitati cu specific din cadrul strict al Club Music ABC, iar acestea vor fi utilizate în vederea îndeplinirii, de către Club Music ABC, a obligaţiilor sale legale în acest sens specifice procesului de educatie muzicala.
Datele personale sunt prelucrate pentru protecția persoanelor, pentru analize de management, sau în scopul arhivării, în conformitate cu prevederile legale.

Baza legală a prelucrării datelor cu caracter personal de către Club Music ABC, este Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum și legislația națională incidentă privind protecția datelor.

3. Cât timp sunt stocate informatiile dvs.: 
Nu mai mult decat este necesar, în funcție de obligațiile noastre legale (ex. pentru a menține arhive contabile), sau orice altă bază legală pentru folosirea informațiilor (ex: consimțământ, obligații contractuale, interese legitime).

4. Drepturile dvs. în legătură cu datele dvs. Personale :
– aveti dreptul de a accesa datele dvs. și a primi informații despre utilizarea acestora, de a cere corectarea și/sau completarea informațiilor, de a cere ștergerea datelor, de a restricționa utilizarea datelor, de a primi datele într-un format portabil, de a vă opune prelucrarii datelor dvs., de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs., de a apela către o autoritate de supraveghere.

Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate, vă rugăm să contactați operatorul de date.

M-am razgandit! – aici puteti sa va schimbati optiunea in legatura cu folosirea cookiurilor!